About Marathi Pustake | Terms & Conditions | Contact Us

 

 


Marathi  English

 

 

आपली प्रतिक्रिया   पुस्तक सुचवामदत कर

ई-संवाद चळवळ लवकरच खालील पुस्तके वाचकांसाठी उपलब्ध करत आहे.

  • फुले समग्र वाङ्मय - लेखक - महात्मा जोतिबा फुले.
  • छंदोरचना - लेखक माधव पटवर्धन
  • आमचा जगाचा प्रवास
  • गुन्हेगार जाती - त्रिंबक आत्रे
  • मनुस्मृती
  • लक्ष्मीबाईंची स्मृतीचित्रे
  • या प्रकल्पाचे वाढते स्वरूप लक्षात घेता त्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी स्थायी यंत्रणा उभी करावी लागणार आहे. त्यासाठी व्यक्तिगत आणि संस्थात्मक पातळीवरील अर्थसाहाय्य लागेल. मराठी समाजाचे भाषिक सांस्कृतिक संचित जतन करण्याचा हा अभिनव प्रयोग आहे. एका अर्थाने येत्या काळातल्या विधायक मराठीकारणाचा तो पाया आहे असे म्हणता येईल. त्यासाठी मराठी समाजाला सहकार्याचे आवाहन करीत आहोत.

अपेक्षित मदत व मदत करणार्‍यांना त्याचे फायदे

 

About Marathi-ebooks  |  Terms & Conditions  |  Contact Us

Powered By SGK Technology Copyright 2008 www.marathipustake.org - All Rights Reserved.