Description: D:\d drive backup\marathi pustake\Marathi pustake_ok\2-2-2010\Img\book_top.gif

   About Marathi Pustake | Terms & Conditions | Contact Us

 

 


Marathi  English

 

Description: D:\d drive backup\marathi pustake\Marathi pustake_ok\2-2-2010\Buttons\button1A.gif

Description: D:\d drive backup\marathi pustake\Marathi pustake_ok\2-2-2010\Buttons\saahitya.gif

Description: D:\d drive backup\marathi pustake\Marathi pustake_ok\2-2-2010\Buttons\aagami.gif

Description: D:\d drive backup\marathi pustake\Marathi pustake_ok\2-2-2010\Buttons\mdk.gif

Description: D:\d drive backup\marathi pustake\Marathi pustake_ok\2-2-2010\Buttons\sabsan.gif

Description: D:\d drive backup\marathi pustake\Marathi pustake_ok\2-2-2010\Buttons\yojana.gif

Description: D:\d drive backup\marathi pustake\Marathi pustake_ok\2-2-2010\Buttons\Apmat.gif

Description: D:\d drive backup\marathi pustake\Marathi pustake_ok\2-2-2010\Buttons\samp.gif

Description: D:\d drive backup\marathi pustake\Marathi pustake_ok\2-2-2010\Buttons\bs.gif

 

Description: D:\d drive backup\marathi pustake\Marathi pustake_ok\2-2-2010\Buttons\convert.gif

 

मान्यवरांचे मनोगत

जरुर वाचा . . . . . .
प्रकाश बाळ यांची विशेष प्रतिक्रिया

 

 आम्ही कोण ?

   

     मराठीत असलेले खुले अभिजात वाङ्मय लोकांना मुक्तपणे वाचता यावे, त्याचा मुक्तपणे प्रसार व्हावा या करिता आम्ही पुढाकार घेत आहोत. या योजनेत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, केशवसुत, महात्मा फुले, लोकमान्य टिळक, किर्लोस्कर, देवल, राजवाडे, .ना. आपटे इत्यादिंचे साहित्य लोकांना उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे.

आणखी....

 

महात्मा जोतिबा फुले यांचे समग्र साहित्य पूर्णत: प्रकाशित होत आहे. हे साहित्य आता ई-पब स्वरुपातही देणार आहोत. त्यामुळे मोबाईल, टॅब, पॅड इत्यादीवर ही पुस्तके सुलभतेने वाचता येतील.

सत्यशोधकी मंगलाष्टकातील हे पद पुढे वाचण्यास उत्सुक करेल.

स्थापाया अधिकार मी झटतसे, या बायकांचे सदा

खर्चाया मनिं भी मी किमपिही, सर्वस्व माझें कदा

 

 

 

 

 नवीन काय? ता 1 ज़ानेवारी 2013 पासून

23 फेब्रु. 2013 छंदोरचना

27 डिसे. 2013

ब्राह्मणांचें कसब

पवाडा: विद्याखात्यातील ब्राह्मण पंतोजी

सत्यशोधक समाजोक्त मंगलाष्टकासह सर्व पूजा-विधि

पुणे सत्यशोधक समाजाचा निबंध वक्तृत्व समारंभ

सत्यशोधक समाजाची तिसर्या वार्षिक समारंभाची हकीगत

28 नोव्हे 2014

महात्मा फुले समग्र वाङ्मयातील सर्व पुस्तके पीडीएफ आणि इपब रुपात. अधिक माहितीसाठी या पानात अन्यत्र पहा

 

आपली प्रतिक्रिया  पुस्तक सुचवा  मदत करा

 

 

संत साहित्य *

(* आगामी साहित्य)

 

दासबोध , ज्ञानेश्वरी भावार्थदीपिका,रामरक्षा

 

 

कोश वाङ्मय आणि ऐतिहासिक

 

 

भारतीय विवाहसंस्थेचा इतिहास., स्त्री-पुरुष तुलन, सभासदांची बखर, आज्ञापत्र, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान कोश, गावगाडा, पाचीन विज्ञान (विज्ञानेतिहास), भूशास्त्र आणि जीवशास्त्र इतिहास (विज्ञानेतिहास) माझा प्रवास,भगवान बुद्ध पूर्वार्ध, भगवान बुद्ध उत्तरार्ध, राजवाडे लेखसंग्रह, म्हणी:विश्वकोशछंदोरचना

 

 

कविता

 

 

महाराष्ट्रगीत, बालकवींच्या काही कवित केशवसुतांच्या काही कविता, बालकवींच्या आणखी कविता , केशवसुतांच्या 76 कविता, गीतांजली रविंद्रनाथांची माझ्या मराठीत, बहिणाबाई चौधरी यांची गाणी

 

 

नाटक

 

 

संगीत शारदा संगीत शाकुंतल, संगीत राजसंन्यास, संगीत मृच्छकटिक, संगीत रामराज्यवियोग, संगीत भावबंधन प्रेमसन्यास

 

 

कथा, कादंबरी, सामाजिक

 

 

ह्र्दय, उपकारी माणसे, अभ्र पटल, आकाशगङ्गा

महात्मा जोतिबा फुले यांचे वाङ्मय

ब्राह्मणांचें कसब, पवाडा: विद्याखात्यातील ब्राह्मण पंतोजी, सत्यशोधक समाजोक्त मंगलाष्टकासह सर्व पूजा-विधि, पुणे सत्यशोधक समाजाचा निबंध वक्तृत्व समारंभ,

सत्यशोधक समाजाची तिसर्या वार्षिक समारंभाची हकीगत, अखंडादि काव्यरचना, गुलामगिरी,

सार्वजनिक सत्य धर्म, इशारा, ग्रामजोश्यांसंबंधी जाहीर खबर, छत्रपति शिवाजी राजे भोसले यांचा पवाडा, तृतीय रत्न, दुष्काळविषयक विनंतिपत्रक, पुणे सत्यशोधक समाजाचा रिपोर्ट, ब्राह्मणांचें कसब, मराठी ग्रंथकारसभेस पत्र, महात्मा फुले यांचे मलबारींच्या दोन टिपणांविषयीचे मत, महात्मा फुले यांचे मृत्यूपत्र. महात्मा फुल्यांचा पत्रव्यवहार. मामा परमानंद यांस पत्र. शेतकर्याचा असूड.सत्सार, अंक २.

सत्सार, अंक , हंटर शिक्षण आयोगापुढे सादर केलेले निवेदन

 

महात्मा जोतिबा फुले यांचे वाङ्मय इपब मधे

 

ब्राह्मणांचें कसब, पवाडा: विद्याखात्यातील ब्राह्मण पंतोजी, सत्यशोधक समाजोक्त मंगलाष्टकासह सर्व पूजा-विधि, पुणे सत्यशोधक समाजाचा निबंध वक्तृत्व समारंभ,

सत्यशोधक समाजाची तिसर्या वार्षिक समारंभाची हकीगत, अखंडादि काव्यरचना, गुलामगिरी,

सार्वजनिक सत्य धर्म, इशारा, ग्रामजोश्यांसंबंधी जाहीर खबर, छत्रपति शिवाजी राजे भोसले यांचा पवाडा, तृतीय रत्न, दुष्काळविषयक विनंतिपत्रक, पुणे सत्यशोधक समाजाचा रिपोर्ट, ब्राह्मणांचें कसब, मराठी ग्रंथकारसभेस पत्र, महात्मा फुले यांचे मलबारींच्या दोन टिपणांविषयीचे मत, महात्मा फुले यांचे मृत्यूपत्र. महात्मा फुल्यांचा पत्रव्यवहार. मामा परमानंद यांस पत्र. शेतकर्याचा असूड.सत्सार, अंक २. सत्सार, अंक , हंटर शिक्षण आयोगापुढे सादर केलेले निवेदन

 

 

 

 

 

 

नवीन पुस्तके

 

 

About Marathi-ebooks  |  Terms & Conditions  |  Contact Us

.