Description: D:\d drive backup\marathi pustake\Marathi pustake_ok\2-2-2010\Img\book_top.gif Norton 360

   About Marathi Pustake | Terms & Conditions | Contact Us

 

 


Marathi  English

 

Description: D:\d drive backup\marathi pustake\Marathi pustake_ok\2-2-2010\Buttons\button1A.gif

Description: D:\d drive backup\marathi pustake\Marathi pustake_ok\2-2-2010\Buttons\saahitya.gif

Description: D:\d drive backup\marathi pustake\Marathi pustake_ok\2-2-2010\Buttons\aagami.gif

Description: D:\d drive backup\marathi pustake\Marathi pustake_ok\2-2-2010\Buttons\mdk.gif

Description: D:\d drive backup\marathi pustake\Marathi pustake_ok\2-2-2010\Buttons\sabsan.gif

Description: D:\d drive backup\marathi pustake\Marathi pustake_ok\2-2-2010\Buttons\yojana.gif

Description: D:\d drive backup\marathi pustake\Marathi pustake_ok\2-2-2010\Buttons\Apmat.gif

Description: D:\d drive backup\marathi pustake\Marathi pustake_ok\2-2-2010\Buttons\samp.gif

Description: D:\d drive backup\marathi pustake\Marathi pustake_ok\2-2-2010\Buttons\bs.gif

 

Description: D:\d drive backup\marathi pustake\Marathi pustake_ok\2-2-2010\Buttons\convert.gif

 

मान्यवरांचे मनोगत

जरुर वाचा . . . . . .
प्रकाश बाळ यांची विशेष प्रतिक्रिया

 

 आम्ही कोण ?

   

     मराठीत असलेले खुले अभिजात वाङ्मय लोकांना मुक्तपणे वाचता यावे, त्याचा मुक्तपणे प्रसार व्हावा या करिता आम्ही पुढाकार घेत आहोत. या योजनेत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, केशवसुत, महात्मा फुले, लोकमान्य टिळक, किर्लोस्कर, देवल, राजवाडे, .ना. आपटे इत्यादिंचे साहित्य लोकांना उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे.

आणखी....

 

छंदोरचना

सुप्रसिद्ध कवि माधव ज्युलियन यांचे ﳰan>छंदोरचनाﳰan> मराठीतील अक्षर वाङ्मयातील एक पुस्तक मानले जाते.ﳰan>पद्य म्हणजे लयबद्ध अक्षररचना होय हे साधें तत्त्व जें पूर्वीच्या छन्द:शास्त्रकारांना सापडले नाही आणि एका आधुनिकाला अगदी पुसटपुसटच दिसलें ते मला परिश्रमान्ती हळूहळू स्पष्ट होत गेलें. या तत्त्वाप्रमाणे, पद्यरचना ही वृत्तस्वरूप असो, वा जातिस्वरूप असो वा छन्द:स्वरूप असो, ती कशी सम, अर्धसम आणि विषम असूं शकते हे या ग्रन्थांत विस्ताराने दाखविलेलें आहे. ﳰan>쯳pan>

 

महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या सौजन्याने विज्ञान आणि तंत्रज्ञान कोश.

 

संपादक쯳pan>डॉ. बाळ फोँडके आणि श्री. अ.पां.देशपांडे

 

 

                                                                       आणखी....

महात्मा जोतिबा फुले यांचे समग्र साहित्य

योजने प्रमाणे समग्र साहित्याचे टंकन मुद्रितशोधन सुरु आहे.쯳pan>त्यातील काही पुस्तके.

सत्यशोधकी मंगलाष्टकातील हे पद पुढे वाचण्यास उत्सुक करेल.

�60;्थापाया अधिकार मी झटतसे, या बायकांचे सदा

ࠠ� खर्चाया मनिं भी मी किमपिही, सर्वस्व माझें कदा

ﳰan>

 

 

 

 

 नवीन काय?쯳pan>ता 1 ज़ानेवारी 2013 पासून

23 फेब्रु. 2013 छंदोरचना

27 डिसे. 2013

ब्राह्मणांचें कसब

पवाडा:쯳pan>विद्याखात्यातील ब्राह्मण पंतोजी

सत्यशोधक समाजोक्त मंगलाष्टकासह सर्व पूजा-विधि

पुणे सत्यशोधक समाजाचा निबंध वक्तृत्व समारंभ

सत्यशोधक समाजाची तिसर्या वार्षिक समारंभाची हकीगत

ﳰan>

 

आपली प्रतिक्रिया  पुस्तक सुचवा  मदत करा

 

 

संत साहित्य *

(* आगामी साहित्य)

 

दासबोध , ज्ञानेश्वरी भावार्थदीपिका,रामरक्षा

 

 

कोश वाङ्मय आणि ऐतिहासिक

 

 

भारतीय विवाहसंस्थेचा इतिहास., स्त्री-पुरुष तुलन, सभासदांची बखर, आज्ञापत्र, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान कोश,쯳pan>गावगाडा, पाचीन विज्ञान (विज्ञानेतिहास), भूशास्त्र आणि जीवशास्त्र इतिहास (विज्ञानेतिहास) माझा प्रवास,भगवान बुद्ध पूर्वार्ध, भगवान बुद्ध उत्तरार्ध, राजवाडे लेखसंग्रह,쯳pan>म्हणी:विश्वकोशछंदोरचना

 

 

ﳰan>

कविता

 

 

महाराष्ट्रगीत, बालकवींच्या काही कवित केशवसुतांच्या काही कविता, बालकवींच्या आणखी कविता , केशवसुतांच्या 76 कविता, गीतांजली रविंद्रनाथांची माझ्या मराठीत, बहिणाबाई चौधरी यांची गाणी

 

 

नाटक

 

 

संगीत शारदा संगीत शाकुंतल, संगीत राजसंन्यास, संगीत मृच्छकटिक, ࠠࠠﳰan>संगीत रामराज्यवियोग, ﳰan>संगीत भावबंधन प्रेमसन्यास

 

 

कथा, कादंबरी, सामाजिक

 

 

ह्र्दय, उपकारी माणसे, अभ्र पटल,쯳pan>आकाशगङ्गा

महात्मा जोतिबा फुले यांचे वाङ्मय

ब्राह्मणांचें कसब, पवाडा:쯳pan>विद्याखात्यातील ब्राह्मण पंतोजी, सत्यशोधक समाजोक्त मंगलाष्टकासह सर्व पूजा-विधि, पुणे सत्यशोधक समाजाचा निबंध वक्तृत्व समारंभ,

सत्यशोधक समाजाची तिसर्या वार्षिक समारंभाची हकीगत

ࠠࠠࠠࠠࠠࠠࠠࠠࠠ� ࠠࠠ�/span>

쯳pan> 

 

 

नवीन पुस्तके

 

 

About Marathi-ebooks  |  Terms & Conditions  |  Contact Us

.

 

travesti travestiler izmir travesti istanbul travesti istanbul travestileri ankara travestileri ankara travesti kadikoy travesti kadikoy travestileri bursa travestileri antalya travesti antalya travestileri izmir travestileri travesti ankara travesti ankara travestileri istanbul travesti istanbul travestileri